Clip đã bị xóa!

[Yumei-sub] Pokemon tập 154 (Vdub)

[Yumei-sub] Pokemon tập 154 (Vdub)
cobe_love_123

Ngày đăng 02-07-2010

Tập 154: Airmd có đôi cánh sắt