[Yumei-sub] Pokemon tập 256 (Vdub)

Đăng ngày 31-10-2010
Tập 256: Chiếc huy chương cuối cùng của đạo quán Fusube!

Bình luận (0)