Clip đã bị xóa!

amway thoi su vtv1
chinh_coc

Ngày đăng 10-01-2009

đâty là đoạn thời sự nói về công ty amway đầu tư vào VN