aoe viet nam - Greek vs Shang

Tags: aoe, de che, greek, shang, solo

Đăng ngày 27-03-2010
Greek chém chết Shang như thế nào?

Bình luận (1)