Clip đã bị xóa!

awm trong CF
farado

Ngày đăng 30-04-2008

ban awm