Sorry, this video is not available in your country.

Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam 2-9-1945

Hồng Huy Quang

22,050

Tags: Bác hồ, hồ chí minh

Đăng ngày 12-05-2008

kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu

Bình luận (20)


Xem thêm bình luận