Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam 2-9-1945

Đăng ngày 12-05-2008
kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu

Bình luận (20)