bão lụt

Tags: %&()#@

Đăng ngày 13-11-2007
đoàn B72 chuyển hàng lên máy bay chuyển tới đồng bào vùng lũ

Bình luận (0)