Clip đã bị xóa!

bão lụt
chihoa5677

Ngày đăng 13-11-2007

đoàn B72 chuyển hàng lên máy bay chuyển tới đồng bào vùng lũ