bé tập nói

Đăng ngày 27-08-2007
bé được 3 tháng 13 ngày

đang tập nói từ "bố" đấy

Bình luận (2)