bi da 3 băng

Tags: bida

Đăng ngày 17-10-2007
Những cú biểu diễn 3c thật kinh khủng. Có lẽ rất nhiều
người chưa biết đến cú đánh nay. Mời thưởng thúc và đánh
giá nhé

Bình luận (8)