Sorry, this video is not available in your country.

bi da 3 băng

mr.ghost

Tags: bida

Đăng ngày 17-10-2007

Những cú biểu diễn 3c thật kinh khủng. Có lẽ rất nhiều
người chưa biết đến cú đánh nay. Mời thưởng thúc và đánh
giá nhé

Bình luận (6)

Xem thêm bình luận