Clip đã bị xóa!

bi da 3 băng
mr.ghost

Ngày đăng 17-10-2007

Những cú biểu diễn 3c thật kinh khủng. Có lẽ rất nhiều người chưa biết đến cú đánh nay. Mời thưởng thúc và đánh giá nhé