Clip đã bị xóa!

cảnh ám sát tổng thống Mỹ Jone Kennedy

cảnh ám sát tổng thống Mỹ Jone Kennedy
xonguyennguyen

Ngày đăng 07-03-2007

bắn quá chuẩn