Clip đã bị xóa!

cảnh thi hành án tử hình ỡ việt nam

cảnh thi hành án tử hình ỡ việt nam
trongtoan.vn

Ngày đăng 05-08-2008

những tên tội phạm nguy hiểm đem ra pháp trường để hành quyết!!!