Sorry, this video is not available in your country.

cảnh thi hành án tử hình ỡ việt nam

Tags: tội phạm tử hình pháp trường

Đăng ngày 05-08-2008

những tên tội phạm nguy hiểm đem ra pháp trường để hành
quyết!!!

Bình luận (3)