cảnh thi hành án tử hình ỡ việt nam

Đăng ngày 05-08-2008
những tên tội phạm nguy hiểm đem ra pháp trường để hành
quyết!!!

Bình luận (3)