Clip đã bị xóa!

chó con
chophuquoc

Ngày đăng 01-07-2012

Chó con lạp xưởng, Teckel, Dachshund thuẩn chủng tuyệt đẹp.