clip mưa và anh của vân navy

Đăng ngày 18-08-2008
câu chuyện tình dưới mưa đã tạo cảm hứng để vân navy sang tác bài hát này

Bình luận (5)