cong an phuong an hoa danh dan

Đăng ngày 19-09-2011
bắt và đánh người dân không cần lý do ! do quá bức xúc trước những hành động như dậy của CA người dân đã can ngăn không cho bắt !

Bình luận (0)