đánh bài cỡi đồ :

Đăng ngày 29-11-2007
...

Bình luận (1)