Sorry, this video is not available in your country.

day la video clip hat nhep hai huoc ! duoc thuc hien o Cau Chay , dia danhnoi tieng o xa DAI PHUOC

V7777

Tags: @, @, #, #, $, $, %, %

Đăng ngày 18-04-2008

video clip hat nhep bai "vi mot nguoi" duoc thuc hien boi
3 ban kha dep trai hat nhep tren Cau Chay ,dia danh Giong Ong Dong
,day chi la 1 doan ngan cua videoclip .

Bình luận (14)

Xem thêm bình luận