Clip đã bị xóa!

demo album video Đan Trường vol 9-Đan Trường in Holland

demo album video Đan Trường vol 9-Đan Trường in Holland
botran07

Ngày đăng 18-01-2008

Phần 1: 01. Giới thiệu 02. Anh vẫn đợi chờ 03. Em còn nhớ anh 04. Tin nhắn 05. Hãy về đây bên anh 06. Tự hỏi lòng 07. Phóng sự Hà Lan Phần 2: 08. Tết đến 09. Khúc biệt ly 10. Thế giới hoàn mỹ 11. Nói cho anh nghe về em 12. Trên đường quay Video Clip