demo album video Đan Trường vol 9-Đan Trường in Holland

Đăng ngày 18-01-2008
Phần 1:
01. Giới thiệu
02. Anh vẫn đợi chờ
03. Em còn nhớ anh
04. Tin nhắn
05. Hãy về đây bên anh
06. Tự hỏi lòng
07. Phóng sự Hà Lan
Phần 2:
08. Tết đến
09. Khúc biệt ly
10. Thế giới hoàn mỹ
11. Nói cho anh nghe về em
12. Trên đường quay Video Clip

Bình luận (3)