diễn tập quân sự

Tags: quân sự

Đăng ngày 17-11-2008
1 trong clip về tập quân sự

Bình luận (0)