Clip đã bị xóa!

diễn tập quân sự
huongip

Ngày đăng 17-11-2008

1 trong clip về tập quân sự