Sorry, this video is not available in your country.

đô vật Mỹ :TripleH vs The Rock part1

Lý Gia Huệ

Tags: TripleH, The Rock, Smackdown, Raw, WWE, đô vật mỹ, wrestling, Lightning

Đăng ngày 06-10-2007

đô vật mỹ , quýnh lộn ác lắm

Bình luận (27)

Xem thêm bình luận