Clip đã bị xóa!

đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường diễn cho wan chức quốc tế apec 2006

15,523

Tags: đoàn, lân sư rồng, Nhơn Nghĩa Đường, diễn, cho, wan chức, quốc tế, apec 2006

Đăng ngày 26-06-2008

Đoàn lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường lân vương của việt Nam và đứng thứ III trên thế giới
www.lsrnhonnghiaduong.very.to

Bình luận (10)


Xem thêm bình luận