Clip đã bị xóa!

du lich tinh nguyen
tuanbk

Ngày đăng 16-03-2009

day la chuyen di tinh nguyen lan dau tin cua minh.co su tham du cua Dai hoc Bach khoa, Kinh Te, hoc vien bao chi va tuyen truyen ,hoc vien hanh chinh.