Clip đã bị xóa!

giới thiệu cây đầo tiên

giới thiệu cây đầo tiên
trannghien

Ngày đăng 04-06-2009

Cây đào tiên ở Thôn Đông phượng, cẩm lĩnh, ba vì , Hà Nội có tác dụng như một thần dược., chữa các bệnh: gút, gai dôi cột sống,....