Clip đã bị xóa!

giọt sương
midori_midori

Ngày đăng 13-09-2009

giọt sương của Mỹ Tâm hay lắm xem đi toàn là hình ảnh trái tim