god of war 2 phần cuối

Tags: god, war, game

Đăng ngày 01-10-2007
Athena đã chết, liệu đỉnh Olympus sẽ bị hủy diệt bởi thần chiến tranh và các Titan.Bí mật sẽ được bật mí trong god of war 3 :)))

Bình luận (2)