gogo2
picct2010

Ngày đăng 20-09-2011

TRƯỜNG QUỐC TẾ THÁI BÌNH DƯƠNG. Địa chỉ: số 112, đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: 0918512932-0710.2222.444. Website: pic.edu.vn – email: picct2010@gmail.com