Sorry, this video is not available in your country.

guangzhou - múa nón lá + áo dài

saobacdau317

Tags: guangzhou, ao dai mua non la

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 21-11-2007

lưu học sinh VN giao lưu cùng sinh viên TQ ( ĐH Trung Y Dược Quảng Châu )

Bình luận (2)