guangzhou - múa nón lá + áo dài

Đăng ngày 21-11-2007
lưu học sinh VN giao lưu cùng sinh viên TQ ( ĐH Trung Y Dược Quảng Châu )

Bình luận (2)