Sorry, this video is not available in your country.

hài nước ngoài

nguyenducthanh2806

Tags: chận chiến, hai ngươi, sự cố, hài hước nước ngoài.

Đăng ngày 24-01-2008

trong một trận chiến hai anh tràng may mắn sống sót nằm im giả vờ chết nhưng không ngờ có một sự cố không nhịn được cười

Bình luận (3)