hài nước ngoài

Đăng ngày 24-01-2008
trong một trận chiến hai anh tràng may mắn sống sót nằm im giả vờ chết nhưng không ngờ có một sự cố không nhịn được cười

Bình luận (3)