Clip đã bị xóa!

[Yumei-sub] Pokemon tập 100 (Vdub)

[Yumei-sub] Pokemon tập 100 (Vdub)
cobe_love_123

Ngày đăng 03-04-2010

Tập 100: Hòn đảo phía nam, nơi hội tụ Pokemon!