[Yumei-sub] Pokemon tập 100 (Vdub)

Đăng ngày 03-04-2010
Tập 100: Hòn đảo phía nam, nơi hội tụ Pokemon!

Bình luận (4)