Sorry, this video is not available in your country.

[Yumei-sub] Pokemon tập 112 (Vdub)

[shi]_kute_123

Tags: Pokemonss, Pokémon, tiếng việt, thuyết minh, POCKET MONSTERS, anime

Đăng ngày 27-04-2010

Tập 112: Nyoromo và Kasumi

Bình luận (1)