[Yumei-sub] Pokemon tập 114 (Vdub)

Đăng ngày 28-04-2010
Tập 114: Kairyu xuất trận!!

Bình luận (2)