Clip đã bị xóa!

Pokemon tập 57 (Thuyết Minh)

Pokemon tập 57 (Thuyết Minh)
AndyFat

Ngày đăng 09-03-2010

-[Yumei-Anime.tk] dịch và thuyết minh. -igala.net : kho anime lớn nhất Việt Nam. -ani4free.com : cộng đồng chia sẻ anime.