Sorry, this video is not available in your country.

[igala.net] Pokemon tập 63 (Thuyết Minh)

k9anime

Tags: Pokemon, Pokémon, tiếng việt, thuyết minh, POCKET MONSTERS, anime

Đăng ngày 09-03-2010

-[Yumei-Anime.tk] dịch và thuyết minh.
-igala.net : kho anime lớn nhất Việt Nam.
-ani4free.com : cộng đồng chia sẻ anime.

Bình luận (1)

  • Hai_Anh_vip_pro 5 năm trước

    chang hay may. thang shigaru tap nay tot ghe:D:D:x:x:x:x:x:x:x:x!!!@@@###$$$%%%^^^&&&***((()))___+++:D:D:D;;);););););):(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:):):):):):):):):):):)>:D<>:D<:x:x:x:x>:D<>:D<>:D<>:D<;;);;);;);):D:D:D;););):(:(:(:(:):):):):x:x:x:x;;):D:(:):););;);;);;)>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<>:D<

    Trả lời Đánh dấu Spam