Clip đã bị xóa!

[igala.net] Pokemon tập 76 (Thuyết Minh)

[igala.net] Pokemon tập 76 (Thuyết Minh)
AndyFat

Ngày đăng 10-03-2010

-[Yumei-Anime.tk] dịch và thuyết minh. -igala.net : kho anime lớn nhất Việt Nam. -ani4free.com : cộng đồng chia sẻ anime.