Sorry, this video is not available in your country.

[Yumei-sub] Pokemon tập 091 (Vdub)

[shi]_kute_123

Tags: Pokemon, Pokémon, tiếng việt, thuyết minh, POCKET MONSTERS, anime

Đăng ngày 01-04-2010

Tập 091: Bí mật về Kabuto!

Bình luận (1)