[igala.net] Pokemon tập 95 (Thuyết Minh)

Đăng ngày 14-03-2010
-[Yumei-Anime.tk] dịch và thuyết minh.
-igala.net : kho anime lớn nhất Việt Nam.
-ani4free.com : cộng đồng chia sẻ anime.

Bình luận (3)