Sorry, this video is not available in your country.

itv - Truyền hình theo yêu cầu, muốn gì xem nấy - www.capquang.com

Tags: itv, fpt, adsl, ftth, capquang, adslfpt, capquangfpt, hài, funny, clip, music, nhạc

Đăng ngày 29-05-2008

itv -- www.capquang.com

Hotline: 0905525010

iTV - Muốn gì xem nấy là dịch vụ truyền hình tương tác được truyền trên cáp ADSL.

iTV - Muốn gì xem nấy cung cấp:

+ Các dịch vụ cộng thêm bao gồm:

VoD: Phim theo yêu cầu - Nguồn phim vô tận

TVoD: Truyền hình theo yêu cầu

iNews: Đọc báo qua TV

iMusic: Âm nhạc theo yêu cầu

iStorage: Lưu trữ trực tuyến.

+ Khi mua bộ giải mã iTV, bạn sẽ được: - Nâng dung lượng đường truyền ADSL lên 6Mbps
Đọc thêm

Bình luận (4)