Clip đã bị xóa!

itv - Truyền hình theo yêu cầu, muốn gì xem nấy - www.capquang.com

itv - Truyền hình theo yêu cầu, muốn gì xem nấy - www.capquang.com
capquangfpt

Ngày đăng 29-05-2008

itv -- www.capquang.com Hotline: 0905525010 iTV - Muốn gì xem nấy là dịch vụ truyền hình tương tác được truyền trên cáp ADSL. iTV - Muốn gì xem nấy cung cấp: + Các dịch vụ cộng thêm bao gồm: VoD: Phim theo yêu cầu - Nguồn phim vô tận TVoD: Truyền hình theo yêu cầu iNews: Đọc báo qua TV iMusic: Âm nhạc theo yêu cầu iStorage: Lưu trữ trực tuyến. + Khi mua bộ giải mã iTV, bạn sẽ được: - Nâng dung lượng đường truyền ADSL lên 6Mbps

Đọc thêm