Clip đã bị xóa!

kéo co, bạn bè, hội thi

kéo co, bạn bè, hội thi
thanh_dia_class_c

Ngày đăng 03-11-2007

Lop minh va 8b, hehehe...cho no hit dat =))