khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001

Đăng ngày 16-03-2008
thật bất ngờ, xúc động

Bình luận (2)