Clip đã bị xóa!

khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001

khủng bố Mỹ ngày 11/9/2001
shin_agito2131

Ngày đăng 16-03-2008

thật bất ngờ, xúc động