Sorry, this video is not available in your country.

kung fu pan da - gấu trúc học võ phần 1

anhtoantg

Tags: kung fu pan da - gấu trúc học võ phần 1, hoạt hình, anhtoan

Đăng ngày 19-06-2008

có thuyết minh tiếng việt: bản đẹp nè
các bạn tìm theo từ khóa này để xem đc trọn bộ nha:
kung fu pan da - gấu trúc học võ phần 1
và kung fu pan da - gấu trúc học võ phần cuối
Đọc thêm

Bình luận (2)