lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường-biểu diễn cho quan chức cấp cao trong hội nghị ape

Đăng ngày 13-05-2008
rất tuyệt

Bình luận (11)