Clip đã bị xóa!

lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường-biểu diễn cho quan chức cấp cao trong hội nghị ape

lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường-biểu diễn cho quan chức cấp cao trong hội nghị ape
khoa_nhaychanh

Ngày đăng 13-05-2008

rất tuyệt