linh dương và sư tử

Tags: sư tử

Đăng ngày 13-05-2008
sự đấu tranh giữa các động vật ăn thịt

Bình luận (0)