Sorry, this video is not available in your country.

mật mã lyoko tập 1 phần 2/3

tamio

Tags: mật mã lyoko

Đăng ngày 09-05-2008

lyoko - 1 thế giới ảo do siêu máy tính tên XANA thống trị.Hắn muốn phá hủy trái đất nhưng may mắn là đã có người nào đó tắt nguồn cung cấp năng lượng cho siêu máy tính.Tình cờ jêrêmi,yumi,urtrich,odd tìm được siêu máy tính và vận hành nó lại.Trong lyoko có 1 nhân vật ảo tên là aelita đã bị mất hết trí nhớ.Do muốn đưa aelita về thế giới hiện tại nên các bạn buộc phải để siêu máy tính hoạt động để có thể tìm được trí nhớ của aelita và tìm cách đưa aelita về thế giới thực...
Đọc thêm

Bình luận (5)