Sorry, this video is not available in your country.

mèo bú chó

nvbieu

Tags: mèo, chó,

Đăng ngày 12-01-2008

Mèo có thể bú chó ư!
Mời bạn xem băng sẽ biết khi chó và mèo cùng được yêu thương trong một gia đình, chúng sẽ thương nhau như thế ?

Bình luận (2)