Clip đã bị xóa!

mèo bú chó
nvbieu

Ngày đăng 12-01-2008

Mèo có thể bú chó ư! Mời bạn xem băng sẽ biết khi chó và mèo cùng được yêu thương trong một gia đình, chúng sẽ thương nhau như thế ?