mèo bú chó

Tags: mèo, chó,

Đăng ngày 12-01-2008
Mèo có thể bú chó ư!
Mời bạn xem băng sẽ biết khi chó và mèo cùng được yêu thương trong một gia đình, chúng sẽ thương nhau như thế ?

Bình luận (2)