Sorry, this video is not available in your country.

mối nguy hiểm của cá sấu con

Lê Nguyễn

Tags: cá sấu, animal, crocodile, thú vật

Đăng ngày 27-02-2007

mối nguy hiểm của cá sấu con, đối mặt với nhiều nguy hiểm, từ nhửng con cá lớn và cả những con cá sấu trưởng thành nữa

Bình luận (3)