Clip đã bị xóa!

ngoc hai hat van . Hau bong . QUAN TUAN TRANH tại đền nguyệt hồ YT_BG

ngoc hai hat van . Hau bong . QUAN TUAN TRANH tại đền nguyệt hồ YT_BG
vodetybg

Ngày đăng 21-11-2011

http://divadeco.com.vn/ :Dt cung van ngoc hai 0943 700868 ngoc hai. tại đền NGUYỆT HỒ yên thế Bac giang Cung Văn Ngọc Hải _Xuân hòa. Hát văn Đầy đủ giá Quan tuần tranh