Sorry, this video is not available in your country.

nhạc phim bài ca Sơ Đông nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiền Phương

Tags: so dong

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 20-08-2008

Thiên tình sử giữa Hoàng tử Seo-dong và công chúa Seon-hwa đã đi vào sử sách hơn 1400 năm qua.
Một tình yêu vượt biên giới, thoát ra khởi những phù phiếm xa hoa trong cuộc sống vương triều dưới thời đại Paekche và Silla như mới diễn ra ngày hôm qua.
Đọc thêm

Bình luận (29)

Xem thêm bình luận