Sorry, this video is not available in your country.

những cảnh quay độc đáo - tai nạn sóng thần

Lê Hữu Phi

Tags: con ngươi, những khám phá thú vị

Đăng ngày 21-08-2007

sóng thần luôn là nối kinh hoàng

Bình luận (1)