Clip đã bị xóa!

những cảnh quay độc đáo - tai nạn sóng thần

những cảnh quay độc đáo - tai nạn sóng thần
philh

Ngày đăng 21-08-2007

sóng thần luôn là nối kinh hoàng