Clip đã bị xóa!

pokemon_425

vergillucifer

3,132

Tags: pokemon, pkmn, 425, ¸h, pikachu, episode

Đăng ngày 06-05-2008

tap 425
do cac bac em con nhieu pokemon lam nhung toan duoi .rmvb doi sang dang khac lau lam bac nao bit soft nao doi duoi .rmvb nhanh gioi thieu cho em voi
em se hau ta bang 100 tap pokemon

Bình luận (4)