Clip đã bị xóa!

sập cầu cần thơ
leenam

Ngày đăng 27-09-2007

thời sự VTV1 sập cầu cần thơ ngày 26/9