Clip đã bị xóa!

siêu nhân khủng long tập 10

siêu nhân khủng long tập 10
pasadena

Ngày đăng 02-03-2008

Phần 12 của power rangers:Mesogog 1 dinosauric xấu xa đang có âm mưu muốn biến rái đất trở lại thời tiền sử.Tomy siêu nhân của các phần trước đã tập họp 3 người bạn trẻ,họ đã trỡ thành siêu nhân nhờ vào sức mạnh của khủng long để bảo vệ trái đất